ประสูติ ณ ป่าลุมพินี

            เมื่อพระนางทรงพระครรภ์ครบถ้วนทศมาส   จึงกราบทูลขอพระราชานุญาต
จากพระเจ้าสุทโธทนะ พระสวามีไปกรุงเทวทหะ

            เมื่อเสด็จถึงป่าลุมพินีสถานอันเป็นสถานที่รื่นรมย์   ก็บังเกิดอาการ
ประชวรพระครรภ์  จนถึงเวลาใกล้เที่ยง พระนางเจ้าสิริมหามายา ประสูติพระราชโอรส
สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ มีบุญญาธิการ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ


            เมื่อประสูติจากพระครรภ์  พระมหาบุรุษเสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปฐพี
ทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศ เสด็จดำเนินไป ๗ ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นรองรับพระบาท
แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า

“เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก”

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

ดนตรีประกอบ

 

พระนางสิริมหามายา
            เสด็จพี่เพคะ ตามธรรมเนียมหม่อมฉันจะต้องเดินทางกลับไปคลอด
ที่กรุงเทวทหะ

 

พระเจ้าสุทโธทนะ
            เราอนุญาตให้เดินทางไปได้

 

พระนางสิริมหามายา
            หยุดพักตรงนี้ก่อนเถอะท่านอำมาตย์นี่เราก็เดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะ
ป่าลุมพินีวันช่างร่มรื่นงดงามจริงๆ พวกเจ้าเดินทางมาครึ่งค่อนวัน คงจะเหน็ดเหนื่อย
จะได้พักผ่อน

 

อำมาตย์
            ถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ไปประทับตรงใต้ต้นสาละนั่นเถิดพะย่ะค่ะ

 

ดนตรีประกอบ

 

 

พระนางสิริมหามายา
            เรารู้สึกว่าจะคลอดแล้ว

 

 

นางสนม
            อ่ะพวกเราเร็วเข้า มาช่วยกันหน่อย พระมเหสี จะมีพระประสูติกาลแล้ว


(มีเสียงประกอบผู้คนเอะอะตื่นเต้นติดตามมาด้วย)
(เสียงคนสับสน / สั่งการ)

 

 

ดนตรีประกอบ

 

บรรยาย
            เมื่อถึงเวลาพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์ ยังมิทันถึงพื้นปฐพี
ท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทั้ง ๔ ได้นำข่ายทองมารองรับพระวรกาย

 

 

ดนตรีประกอบ

 

 

พระกุมาร (เสียงก้อง)
            “เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก    เราเป็นผู้ประเสริฐ
ที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก”

 

ดนตรีประกอบ
เสียงเทพยดาจำนวนมากเปล่งเสียงพร้อมกัน
......สาธุ......สาธุ......สาธุ......
(เฉพาะเสียงผู้ชาย ให้เสียงยาวก้องกังวาน)